Aktualności

Zaczynamy zupełnie nowy etap życia. Trzy lata obecności wśród Was, to 36 miesięcy myślenia o tym, co jest potrzebne. Wam i Nam.

Myśleliśmy podczas spotkań, w sumie z kilkoma tysiącami osób, które zechciały skorzystać z naszych działań. Wszystkim "Czytelnikom" dziękujemy gorąco za serce, obecność i dobre słowo. Przeszliśmy z przygodami :) przez kilka adresów, w kilku miastach, pod którymi organizowaliśmy stacjonarne mikroośrodki kultury.
Taki model działania jednak nie korelował z naszą mobilnością i dynamiką. Wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazywały od pewnego czasu wyraźnie, że najbardziej adekwatne wobec naszych celów jest bycie w różnych miejscach. To my mamy wyjść do ludzi, a nie ludzie do nas.
Dlatego jesień roku 2016 będzie jesienią przełomową dla Czytelni. będzie nas można znajdować w różnych miejscach i w różnym czasie. Nasze projekty będą przytulały się do rozmaitych instytucji, firm, osób.
Kultura "czytelnicza" zacznie się rozlewać po różnych lokalizacjach. W jednych dłużej, w innych krócej. Kilka lat działania wzbogaciło nas o wielu przyjaciół. Wraz z nimi chcemy teraz realizować nasz cel najważniejszy: spotykanie się i wspólne "czytanie świata", poprzez jego przejawy. Czytając i o tym czytaniu rozmawiając. A czasem, bo czemu nie, pisząc.  "Czytać" chcemy szeroko, wszak wszystko jest tekstem.
Będziemy zatem nadal prowadzili mikroporojekty badawcze, nadal będziemy pochylali się na naszych mikrospotkaniach nad rozmaitymi artefaktami, razem będziemy też tworzyli i wzajemnie się uczyli. Nadal będzie można wynająć kubek i napić się najbardziej czytelnianej kawy na świecie. Ale odtąd już w różnych miejscach.
Mikroośrodki kultury ruszają w drogę!
Zapraszamy do wspólnej podróży :)

Dnia 02.11.2015 r. o godzinie 18:00 w Mikroośrodku Kultury w Bydgoszczy "Czytelnia" rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Greenpeace Polska działającymi prężnie w Bydgoszczy już od kilku lat.  Celem samego spotkania była projekcja filmu o pszczołach "Więcej niż miód", który unaocznia problem ginących masowo populacji pszczół, a także objaśnia jakie negatywne skutki dla całej ludzkości to za sobą niesie. Zanim jednak przystąpiliśmy do obejrzenia filmu, przedstawiciele Greenpeace wyświetlili bardzo interesującą prezentację multimedialną, która objaśniała wszystkim zebranym czym jest sama organizacja, jak ważna jest jej działalność, jakie podejmują kroki i jak wiele poświęcenia kosztuje walczenie o prawa natury na całym świecie. Podkreślona została rola wolontariuszy Greenpeace. Dowiedzieliśmy się o szerokiej gamie prowadzonych badań naukowych na rzecz samej organizacji, a także o wielu formach happeningów.  


W ramach tego wydarzenia bydgoską "Czytelnię" odwiedziło wiele osób, z czego jesteśmy bardzo dumni. 
Jest to dowód na to, iż Mikroośrodek Kultury jakim jesteśmy nie znajduje ograniczeń, gdy chodzi o sprawy ważne i ciekawe, a jej mikro rozmiary nie stanowią żadnej bariery. 
Odwiedzili Nas bardzo pozytywni ludzie, którym serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę.
Grupie Greenpeace Polska dziękujemy natomiast za wspaniałą współpracę i organizację. 

Do zobaczenia ! 

Pożegnalne zdjęcie zrobione na 3...2...1... BZZZ ! 


Już 10.10.2015 r (sobota)  o godzinie 15:00 w Czytelni przy ulicy Dworcowej 4/6 odbędzie się spotkanie prowadzone przez wspaniały zespół przedstawicielek
greenpeace'u pt. "ADOPTUJ PSZCZOŁĘ".
Podczas spotkania będzie miała miejsce projekcja filmu o pszczołach
"Więcej niż miód", który wyjaśni Wam, dlaczego te małe owady są w naszym życiu tak ważne i dlaczego warto je "adoptować". 

Zanim jednak dotrzecie do Czytelni na film, już o godzinie 12:00 na Starym Rynku będzie okazja, aby odwiedzić stoisko, na którym prezentowane będą wszelkie produkty, które trafiają na nasze stoły dzięki pszczołom. 

Uświadomi to wszystkim odwiedzającym, jak wiele mamy i tym samym ile możemy stracić, jeśli nie będziemy wspólnymi siłami dbać o te malutkie owady. 

BĘDZIE MIODZIO ! 

W IMIENIU CZYTELNI I CAŁEJ ZAŁOGI GREENPEACE POLSKA: ZAPRASZAMY !