Czytelnia - to pierwszy w Bydgoszczy mikroośrodek kultury.


Celem Czytelni jest spotykanie się i rozmowa, wspólna praca, wspólna lektura, wspólne myślenie, publikowanie. W Czytelni wykorzystujemy szereg pretekstów by się spotkać; w różnych gronach. Kiedy już się spotkamy - rozmawiamy. Rozmową jest też wspólna praca.

Spotykamy się, a potem staramy się te spotkania rozumieć. Żeby lepiej rozpoznawać uwarunkowania kulturowe, społeczne, aksjologiczne, historyczne, architektoniczne, krajobrazowe, literackie, techniczne tego kim jesteśmy. I żeby później projektować bardziej dopasowane działania, zmierzające zawsze do realizacji naczelnej misji Pracowni Kultury Współczesnej: ożywiania przestrzeni publicznej za pomocą kultury.


Znajdziecie nas w lokalu przy ul. Dworcowej 4/6. 
Zapraszamy w nasze skromne progi.






Wszystkie wielkie rzeczy mają małe początki.

Peter Senge